Säännöt

Kilpailuluokat

Koirat kilpailevat säkäkorkeuksiensa mukaisissa luokissa:
    *  MINI,  alle 35cm
    *  MEDI,  35-42cm
    *  MAXI,  43cm tai enemmän

Tasoluokkia on kolme:
    *  1-luokka:  kilpailemisen aloittavat koirat
    *  2-luokka:  koirille, jotka ovat suorittaneet 1-luokan
    *  3-luokka:  koirille, jotka ovat suorittaneet 2-luokan

Luokat:
MINI 1, MINI 2, MINI 3
MEDI 1, MEDI 2, MEDI 3
MAXI 1, MAXI 2, MAXI 3

Luokissa eteneminen ja valioituminen

Vaadittavat tulokset luokittain:
1-luokka:  3x vKUMA vähintään kahdelta eri tuomarilta
2-luokka:  3x vKUMA vähintään kahdelta eri tuomarilta
3-luokka:  3x vKUMA vähintään kahdelta eri tuomarilta + viimeisen vKUMAn yhteydessä myönnettävä vCACIAG

Tuomarit tulee olla mainittuna koiran kilpailukalenterissa valionarvoa anottaessa.

Koiran kilpailukalenteriin voidaan merkitä vCACIAG vaikka luokan tuomaroinut tuomari ei ole huomannut sitä jakaa. vCACIAGin saaminen ei edellytä luokkavoittoa.

Koira valioituu agilitystä saaden tittelin vAVA (virtuaalinen agilityvalio) kun se on suorittanut jokaisen luokan. Valioitunut koira ei enää kilpaile.
Valionarvon anominen tapahtuu sähköpostitse, lue anomisohjeet täältä.

Kilpailevia koiria koskevat säännöt

Koiralla on oltava toimiva www-sivu, josta löytyvät vähintään seuraavat tiedot:
    *  virallinen nimi
    *  rotu
    *  säkäkorkeus, mikäli koiran rodusta kilpailuluokkaa ei pystytä päättelemään (esim. shetlanninlammaskoira - MINI vai MEDI?)
    *  kilpailukalenteri, jossa merkitsevät agilitytulokset
            +  merkittynä kilpailun päivämäärä, tuomari, kilpailuluokka ja koiran vKUMA:t

Koiran tulee kilpailla tulostensa mukaisessa luokassa ja suorittaa luokat järjestyksessä.
 

Kilpailun järjestäminen

*  Kilpailussa voidaan järjestää joko kaikki luokat tai vain osa niistä
*  Vähintään 3 koiraa/omistaja/luokka
*  Vähintään 30 koirakkoa/luokka - suosittelemme rajatonta osallistujamäärää
*  Useamman startin järjestäminen kilpailuissa suositeltavaa (esim. kaksi starttia: sama luokka arvotaan kahdesti)
*  Luokan tulokset saa julkaista heti luokan täytyttyä, vajaiden luokkien vasta VIP:n mentyä
*  Kilpailun voi halutessaan rajata tietyille roduille/roturyhmille
*  Samalla vastuuhenkilöllä voi olla max. 5 avointa koekutsua

Kutsusivun sisältö

*  kilpailun päivämäärä
*  viimeinen ilmoittautumispäivämäärä
*  vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite
*  tuomari (ilmoitettuna viimeistään tulosten julkaisun yhteydessä)
*  kilpailun rajoitukset
          +  mukana olevat luokat ja mahdolliset rinnakkaisstartit
          +  luokkien koko
          +  montako koiraa/omistaja/luokka
          +  mahdolliset rotu- tai roturyhmärajoitukset
*  osallistumisohjeet ja ilmoittautumiskoodi
*  maininta VAL:n alaisuudesta ja linkki VAL:n sivuille

Liiton virallinen ilmoittautumiskoodi:

LUOKKA
VTR-00000 ROTUKOODI <a href="">KOIRAN NIMI</a>, OHJAAJA<br>

VAL:n alaisissa kokeissa käytettävät rotukoodit löytyvät täältä.

Kilpailun anominen

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen val@sumuvuorten.net alla olevat tiedot otsikoituna VAL kisa-anomus

Kilpailuun ei tule ottaa vastaan osallistumisia ennen kuin se löytyy liiton kalenterista. Kutsusivun tulee olla valmis ennen kisaluvan anomista.
Mikäli yllä olevien tietojen täyttämisessä on epäselvyyksiä, otathan yhteyttä ylläpitoon mailitse. Mallia mm. päivämäärien merkintään voi katsoa liiton kalenteriin jo lisätyistä kilpailuista, niissä ihmiset tekevät eniten tahattomia virheitä.
 

Tuomarointi

(0.  Tarkista kaikkien luokan koirien osallistumisoikeus ja hylkää koirat, jotka eivät ole oikeutettuja kilpailemaan luokassa. Mikäli et tee tätä, katso kohta 6.)
1.  Avaa arvontakone ja liitä luokan osallistujalista tekstikenttään.
2.  Valitse arvontakoneesta lisättäväksi Sijoitukset sekä halutessasi myös <br>-tagit.  Agilityssä ei määritetä pisteytyksiä.
3.  Paina Arvo!
4.  Kopioi arvotut tulokset kilpailun sivulle (tai valmistele ne lähetystä varten kilpailun järjestäjälle).
5.  Jaa alla olevien ohjeiden mukaan koirille vKUMA:t.
6.  Tarkista vKUMAn saaneiden koirien kilpailuoikeus.

Mikäli sijoittunut koira ei jostain syystä voi vastaanottaa vKUMAa (esim. oikeus ylempään luokkaan), koiraa ei hylätä vaan vKUMA siirretään sen yli seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle ja kerrotaan suluissa koirakon perässä syy siirtoon. vKUMAn siirtoja voidaan suorittaa luokan sisällä useita niin, että luokassa jaetaan silti niin monta vKUMAa, kuin osallistujien määrä oikeuttaa. vKUMAa ei saa siirtää ilman syytä.

vKUMAn jakaminen

vKUMA (virtuaalinen kunniamaininta) jaetaan luokissaan parhaiten sijoittuneille koirille luokasta ja osallistujamäärästä riippuen.

1 & 2 -luokissa
      3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
      6-10 osallistujaa : 2 vKUMAa
      11-20 osallistujaa: 3 vKUMAa
      21-25 osallistujaa: 4 vKUMAa
      26-30 osallistujaa: 5 vKUMAa
      31-36 osallistujaa: 6 vKUMAa
      37-42 osallistujaa: 7 vKUMAa
      43-48 osallistujaa: 8 vKUMAa
      49-54 osallistujaa: 9 vKUMAa
      54-60 osallistujaa: 10 vKUMAa
    myös yli 60 osallistujan luokissa jaetaan 10 vKUMAa

3 -luokassa
      3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
      6-15 osallistujaa : 2 vKUMAa
      16-25 osallistujaa: 3 vKUMAa
      26-32 osallistujaa: 4 vKUMAa
      33-39 osallistujaa: 5 vKUMAa
      40-46 osallistujaa: 6 vKUMAa
      47-53 osallistujaa: 7 vKUMAa
      54-60 osallistujaa: 8 vKUMAa
    myös yli 60 osallistujan luokissa jaetaan 8 vKUMAa

Huomaa!   Mikäli hylkäät ennen luokan arpomista esimerkiksi 1-tason 25 koiran luokasta 6 koiraa, jolloin jäljelle jää 19, jaat tällöin vain 3 vKUMAa. Arvontavaiheessa olevien koirien määrä ratkaisee luokassa jaettavien kunniamainintojen määrän.
 

Hylkäämiset ja kiellot

Kokeeseen ilmoitettu koira voidaan hylätä, jos:
    *  koiran www-osoite ei toimi tai koiralla ei ole omaa www-sivua
    *  koira on säkäkorkeutensa mukaan väärässä luokassa
    *  koiran säkäkorkeutta ei ole ilmoitettu, eikä sen rodun perusteella voida päätellä, onko koira ilmoitettu oikeaan luokkaan
    *  koira on ilmoitettu kilpailukalenterinsa perusteella väärään luokkaan

Anottu koe voidaan hylätä, jos:
    *  kutsusivun www-osoite ei toimi
    *  vastuuhenkilöä ei ilmoiteta kutsusivulla
    *  kilpailun perustiedoissa (päivämäärät, luokat, rajoitukset) on puutteita
    *  osallistumisohjeissa on puutteita tai osallistumiskoodi on virheellinen
    *  vastuuhenkilöllä on jo viisi avointa kutsua tai keskeneräinen koe, jonka tulokset ovat kohtuuttomasti myöhässä

Hyväksytty koe voidaan perua ja sen tulokset mitätöidä, jos:
    *  tulokset eivät ole tulleet kohtuullisessa ajassa (suhteellista)
    *  tuomaroinnissa on huomattavia virheitä eikä niitä korjata pyynnöistä huolimatta
    *  tulokset osoittautuvat vilpillisiksi

KILPAILUN JÄRJESTÄMISKIELTO voidaan antaa vastuuhenkilölle, joka toistuvasti epäonnistuu kilpailuiden viemisessä loppuun muistutuksista huolimatta.
TUOMAROINTIKIELTO voidaan antaa henkilölle, joka jää kiinni vilpistä eli tulosten manipuloimisesta tarkoituksenmukaisesti omaksi/kavereiden hyödyksi.

Järjestämis- ja tuomarointikiellot ovat määräaikaisia ja niiden pituus määritellään tapauskohtaisesti.