Säännöt

02.09.2014 pieniä lisäyksiä

Säkäkorkeudet

Koirat kilpailevat kolmessa eri luokassa, jotka määräytyvät koirien säkäkorkeuksien mukaan.
    x  MINI,  alle 35cm
    x  MIDI,  35-42cm
    x  MAXI,  43cm tai enemmän

Luokkajaot

Koirat luokitellaan agilityssä säkäkorkeusluokkien lisäksi myös tasoluokkiin I, II ja III.
Jokainen koira aloittaa kilpailemisen oman säkäkorkeusluokkansa I-tasosta. Saadakseen kilpailuoikeuden ylempään luokkaan koiran tulee saavuttaa kolme vKUMAa vähintään kahdelta eri tuomarilta I-luokasta. II-luokasta eteneminen III-luokkaan tapahtuu samalla tavalla kolmen vKUMAn kautta, jotka oltava vähintään kahdelta eri tuomarilta. III-luokan suorittanut koira ansaitsee itselleen vCACIAGin ja täten tulee virtuaaliseksi agilityvalioksi.

Rinnakkaisluokkia kilpailuihin on mahdollisuus järjestää kilpailunjärjestäjän näin halutessa ja ne ovat erityisesti MAXI-luokkien kanssa suotavia. Tällä tarkoitetaan useamman saman luokan järjestämistä samassa kilpailussa, jotta osallistujia voitaisiin ottaa enemmän. Esim. MAXI I A ja MAXI I B.

Kilpailunpitäjä saa halutessaan tarkistaa aika ajoin onko luokissa sellaisia koiria, jotka ovat tulostensa puolesta siirtyneet jo ylempään luokkaan kilpailemaan ja poistaa kyseessä olevat koirat kilpailusta. Näin ollen mahdollisille uusille koirakoille vapautuu kilpailupaikkoja. Uusia koirakoita vapautuneille kilpailupaikoille saa ottaa niin kauan kunnes kilpailun VIP on mennyt mikäli ei halua julkaista täyttyneestä luokasta tuloksia jo ennen VIPiä (kuten yleisesti on tapana). Koirakoita on turha poistaa kilpailusta VIP:n jo mentyä, sillä uudet koirakot eivät pääsisi näille paikoille enää osallistumaan. Itsessään tuomarointitilanteessa kilpailun tuomarin ei tule kuitenkaan poistaa koirakoita kilpailusta, vaan ne tulee hylätä.

Valioksi

Valioituminen vaatii vCACIAGin, joka on valion arvoon oikeuttava sertifikaatti. vCACIAGin saamiseksi koiran tulee kilpailla III-luokassa ja läpäistä luokka saavuttamalla kolme vKUMAa vähintään kahdelta eri tuomarilta, jolloin koiralla on yhteensä 9 vKUMAa koko agilityuraltaan.
Koiran kilpailukalenteriin voi halutessaan merkitä vCACIAGin kolmannen III-luokan vKUMAn jälkeen vaikkei tuomari olisi jostain syystä tuomaroidessaan huomannut sitä valioituville koirille jakaa (huomaa, että vCACIAGin saamiseen ei vaadita luokkavoittoa). Näin koirasta tulee virtuaalinen agilityvalio eli vAVA. Agilityvalion saavuttaneilla koirilla ei ole oikeutta kilpailla agilitykilpailuissa lukuunottamatta liiton mahdollisesti järjestämiä agilityvoittaja-kilpailuja, joihin on erikseen sisällytetty luokka valioille. Lue lisää valionarvon anomisesta Valiot-sivulta.

vCACIAGin merkitseminen kilpailukalenteriin ei kuitenkaan nykyään ole välttämätöntä, sen olemassaolo on kuitenkin ollut jo pitkään liiton periaate.

Tuomaroiminen

vKUMAn jakaminen

VKUMA on lyhenne sanoista Virtuaalinen Kunniamaininta, se jaetaan luokissaan parhaiten sijoittuneille koirille luokasta ja osallistujamäärästä riippuen.

I & II -luokissa
      3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
      6-10 osallistujaa : 2 vKUMAa
      11-20 osallistujaa: 3 vKUMAa
      21-25 osallistujaa: 4 vKUMAa
      26-30 osallistujaa: 5 vKUMAa
      31-36 osallistujaa: 6 vKUMAa
      37-42 osallistujaa: 7 vKUMAa
      43-48 osallistujaa: 8 vKUMAa
      49-54 osallistujaa: 9 vKUMAa
      54-60 osallistujaa: 10 vKUMAa
    myös yli 60 osallistujan luokissa jaetaan 10 vKUMAa

III -luokassa
      3-5 osallistujaa: 1 vKUMA
      6-15 osallistujaa : 2 vKUMAa
      16-25 osallistujaa: 3 vKUMAa
      26-32 osallistujaa: 4 vKUMAa
      33-39 osallistujaa: 5 vKUMAa
      40-46 osallistujaa: 6 vKUMAa
      47-53 osallistujaa: 7 vKUMAa
      54-60 osallistujaa: 8 vKUMAa
    myös yli 60 osallistujan luokissa jaetaan 8 vKUMAa

Huomaa!   Mikäli joudut hylkäämään esimerkiksi (I- tai II-tason) 25 koiran luokasta 6 koiraa, jolloin jäljelle jää 19, jaat tällöin vain 3 vKUMAa. Arvontavaiheessa olevien koirien määrä ratkaisee luokassa jaettavien kunniamainintojen määrän.

Tuomarityöskentely

Agilitykilpailuja saa tuomaroida ihan kuka vaan, joka ymmärtää lajin säännöt. VAL on poistanut kokonaan käytöstä liiton alaiset tuomarit. Mikäli kilpailunjärjestäjä ei kuitenkaan halua itse tuomaroida kisojaan ja tuomarin etsiminen muualta tuntuu ylitsepääsemättömältä, asian tiimoilta voi ottaa yhteyttä liiton ylläpitäjään mailitse tai vaikka suoraan kilpailuanomusta lähetettäessä.

Tuomaroinnin yhteydessä koiran omalta sivulta on tarkistettava seuraavat asiat:
    x  onko koira säkäkorkeutensa puolesta oikeassa säkäluokassa (useimmissa tapauksissa pääteltävissä koiran rodusta, rajatapauksissa säkäkorkeus)
    x  onko koiralla kilpailuoikeus kilpailemaansa luokkaan (kilpailukalenteri, saatujen kunniamainintojen määrä)

II- ja III-luokissa kilpailevia koiria ei tulisi enää hylätä säkäkorkeus-syistä; on I-luokkien tuomareiden vastuu pitää huolta etteivät koirat, joilla ei ole oikeaa kilpailuoikeutta ilmoitettuun luokkaan, kerää ansaitsemattomia palkintoja. Täten koiran koon tarkastaminen I-luokassa on tärkeää.
Koirien sivut tarkistetaan yleensä ennen tulosten arpomista. Tarkistamisen yhteydessä hylätään koirat, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan ilmoitettuun luokkaan mm. seuraavista syistä: koira on säkäkorkeutensa puolesta väärässä luokassa, sillä ei ole vielä tuloksia alemmasta luokasta, sillä on oikeudet ylempään luokkaan, se on jo valio, ym. Arpomisen jälkeen luokassa jaetaan kunniamaininnat jako-ohjeen mukaisesti.
Mikäli kaikkien osallistuneiden sivujen tarkistaminen tuntuu työläältä tuomari voi tarkistaa halutessaan vain pelkät vKUMA-sijoille sijoittuneet koirat. Mikäli sijoittunut koira ei jostain syystä voi vKUMAa vastaanottaa (esim. oikeus ylempään kilpailuluokkaan), koiralle jätetään jakamatta vKUMA ja se siirretään seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle niin, että luokassa jaetaan silti niin monta vKUMAa, kuin osallistujien määrä oikeuttaa. Syy jakamatta jättämiseen tulee aina perustella.

Liiton ylläpitäjä tarkastaa tulokset kutsusivulta samalla, kun lisää kalenteriin merkinnän tuloksien tulemisesta. Jos jatkuvaa oman koiran palkitsemista tai vastaavaa huijaamiseksi luokiteltavaa, säännöistä poikkeavaa toimintaa tapahtuu, on henkilöille annettavissa myös määräaikaisia tuomarointikieltoja.
Tällä hetkellä tuomarointikiellossa ei ole yhtäkään henkilöä.

Arvontakoneen käyttö

Nykyään yleisimmin käytetty arvontakone virtuaalikoiramaailmassa on cantarelin arvontakone  uusi arvontakone

Yllä mainitun arvontakoneen käyttön on helppoa. Kopioi kilpailun sivulta osallistujat kenttään ja laita raksit kentän yllä olevista valintaruuduista kohtiin Sijoitukset ja <br>-tagit - huomaa, että pisteitä ei tule määrittää agilityssä! Arvontakone hoitaa tulosten arvonnan puolueettomasti puolestasi ja tehtäväksesi jää ainoastaan vKUMAn oikean määrän jakaminen sekä mahdollisesti tulosten lähettäminen kilpailun järjestäjälle tai vaihtoehtoisesti niiden julkistaminen omassa kilpailussasi.

Myös muita arvontakoneita on sallittua käyttää tuomaroidessa, mikäli on varmaa etteivät ne tuota puolueellisia tuloksia arpoessa.

Kilpailun järjestäminen

    x  VAL:n alaiset agilitykilpailut voi järjestää mikä tahansa kennel, kilpailukeskus, talli tai hoitola - myös yksittäinen virtuaalikoiranomistaja.
    x  Kilpailun saa tuomaroida kuka vain siihen kykenevä henkilö, joka ymmärtää liiton säännöt.
    x  Osallistujien minimirajoitus yhteen luokkaan mielellään vähintään 30 koirakkoa.
    x  Tulokset saa halutessaan julkaista kutsusivulla heti, kun kyseinen luokka on tullut täyteen. Vajaiden luokkien tulokset vasta VIP:n mentyä.
    x  Yksi ohjaaja saa ilmoittaa kolme koiraansa yhteen luokkaan (ellei kilpailun sivulla ole erikoismainintaa poikkeuksellisesta toiminnasta).
    x  Myös koirat, joilla on piirretty kuva tai eivät omista minkäänlaista kuvaa, saavat kilpailla. Koirilla on kuitenkin oltava koirakohtaiset omat tietosivut.
    x  Kilpailuihin eivät saa osallistua sairaat, tiineet, aggressiiviset tai muutoin kisakunnottomat koirat.

VAL:n alaisissa kilpailuissa olisi suotavaa käyttää seuraavaa osallistumiskoodia.

Anominen

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen sigitius@viuhku.net otsikoituna VAL kisa-anomus seuraavat tiedot:

Kilpailuun ei tule ottaa vastaan osallistumisia ennen kuin se löytyy liiton kalenterista. Kutsusivun tulee olla valmis ennen kisaluvan anomista.
Mikäli yllä olevien tietojen täyttämisessä on epäselvyyksiä, otathan yhteyttä ylläpitoon mailitse. Mallia mm. päivämäärien merkintään voi katsoa liiton kalenteriin jo lisätyistä kilpailuista, niissä ihmiset tekevät eniten tahattomia virheitä.

Tulokset

Kilpailun tuloksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa liitolle.
Liiton ylläpitäjä käy aika ajoin kilpailukalenterin lävitse ja merkitsee tulleet tulokset kalenteriin.

Kilpailut, joihin ei kuulu tuloksia useampaan kuukauteen, perutaan liiton toimesta. Kilpailunjärjestäjälle ei ilmoiteta asiasta vaan se merkitään suoraan kalenteriin, joten pidäthän huolta että järjestät kilpailusi kunnialla loppuun! Useampi pitämätön kilpailu voi johtaa järjestämiskieltoon.